Verkkokauppa ja realisointipiste

Tervetuloa PKS Realisoinnin verkkokauppaan!

Verk­ko­kau­pan tuot­teet ovat näh­tä­vil­lä Rea­li­soin­ti­pis­tees­sä aukio­loai­koi­na tai sopi­muk­sen mukaan.
Kaik­ki rea­li­soin­ti­pis­tees­sä ole­vat tuot­teet eivät ole myyn­nis­sä verk­ko­kau­pas­sa.

PKS Rea­li­soin­ti myy käy­tet­tyä, siis­tiä ja hyvä­kun­tois­ta tava­raa.

  • Käy­tet­ty­jä huo­ne­ka­lu­ja, tau­lu­ja, astioi­ta, uniik­ki tuot­tei­ta ym.
  • Laa­du­kas­ta ja kau­nis­ta antiik­kia ja ret­roa 1700-luvul­ta aina 1960-luvul­le asti.
  • valai­si­mia, kat­tok­ruu­nu­ja, tai­de­la­sia, tau­lu­ja, pei­le­jä, kel­lo­ja, design- ja sisus­tus­ta­va­roi­ta.

Löy­tyy hie­no­ja ret­ro ja vin­ta­ge huo­ne­ka­lu­ja sekä valai­si­mia. Antiik­kia, design tuot­tei­ta, huo­ne­ka­lu­ja, astioi­ta, tai­det­ta ym.

Kaik­ki tuot­teet eivät ole verk­ko­kau­pan sivuil­la ja uudet tuot­teet tule­vat nopeim­min päi­vi­te­tyik­si ja näky­viin FB sivul­le: www.facebook.com/pksrealisointi

Verk­ko­kau­pas­ta ostet­tu­jen tuot­tei­den nou­to myy­mä­läs­tä aukio­loai­koi­na tai muu­ten sovit­taes­sa.

PKS Rea­li­soin­ti sijait­see hyväl­lä pai­kal­la Kona­las­sa. Kadun­si­vus­ta ja taka­pi­hal­la löy­tyy park­ki­paik­ko­ja ja jul­ki­set kul­ku­neu­vot tuo­vat lähel­le. Tule tutus­tu­maan ja teke­mään löy­tö­jä!
PKS Rea­li­soin­ti, Rii­hi­pel­lon­ku­ja 3, 00390 Hel­sin­ki
( Kona­lan van­ha osta­ri )

 

Näytetään 1–12 / 233 tuloksesta