Liukuovikaappi

Kalustefirmassa teetetty,  laadukas vaatekaappi liukovilla.
Mitat: 60 cm x 200,5 cm ja korkeus 260 cm.

Kuvaus

Kalus­te­fir­mas­sa tee­tet­ty, kun­non laa­du­kas vaa­te­kaap­pi liu­ko­vil­la tar­jol­la!
Mitat: 60 cm x 200,5 cm ja kor­keus 260 cm. Todel­la teho­kas­ta säi­ly­tys­ti­laa pal­jon. Liu­kuo­vet vaa­lean­har­maat ja run­ko + sisä­osat val­koi­set. Onnis­tuu myös kul­je­tus! Menee osiin ja kokoo­mis­oh­jeet löy­tyy. Hin­ta neu­vo­tel­ta­vis­sa jos osta­ja nou­taa ja pur­kaa pai­kan­pääl­tä ( 90 km Hel­sin­gis­tä ) Kiin­nos­tu­neet otta­kaa reip­paas­ti yhteyt­tä!
#vaa­te­kaap­pi #liu­kuo­vi­kaap­pi #tilaus­kaap­pi #iso­kaap­pi #kaap­pi­myy­tä­vä­nä